Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// TẠI SAO CHỌN RANGO TECH

Thấu hiểu khách hàng. Tăng trưởng doanh số

Ứng dụng marketing công nghệ, tư vấn giải pháp tổng thể, đơn giản hoá quy trình và tối đa hoá hiệu quả

X2 Marketing ROI

20% gia tăng giá trị vòng đời khách hàng

8-13% tăng tỷ lệ chuyển đổi

30% tương tác

+
Quốc gia
+
Khách hàng
+
Giải thưởng quốc tế
# Dịch Vụ

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tăng trưởng
theo mục tiêu kinh doanh

CDP - Customer Data Platform

Nền tảng hợp nhất dữ liệu khách hàng đa kênh.

App Push Notification

Công cụ đẩy thông báo tự động từ ứng dụng

AI / ML Personalized

Cá nhân hoá với công cụ trí tuệ nhân tạo và máy học

Chatbot AI

Công cụ Chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Marketing Automation

Tự động hoá hành trình Marketing

Email Marketing

Dịch vụ Email Marketing với đối tác 22 năm kinh nghiệm

#Dự án của chúng tôi

DỰ ÁN NỔI BẬT

Chúng tôi có kinh nghiệm triển khai đa ngành, tư vấn và xây dựng giải pháp ứng dụng từ những dự án thành công nhất

// TẠI SAO CHỌN RANGO TECH

Chúng tôi cung cấp giải pháp với mục tiêu
đồng hành phát triển