Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Hành vi người tiêu dùng Tin tức

SỰ BIẾN MẤT CỦA NHỮNG RANH GIỚI TRONG VIỆC MUA SẮM: CÁ NHÂN HOÁ CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG ĐA KÊNH

Cá nhân hóa trên các kênh truyền thống và trực tuyến là một cơ hội marketing lớn trong thời gian tới. Bí quyết để có thể thành công là phải tìm ra cách chúng kết hợp hoạt động tốt nhất cùng nhau. Khi nói đến cá nhân hóa, cản trở tiếp theo khi thực hiện […]

Digital Marketing Tin tức

10 PHƯƠNG PHÁP TỪ AI GIÚP CẢI THIỆN TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG

Điểm mấu chốt: Sở thích, sức mua và lòng trung thành của khách hàng là chất xúc tác quan trọng thúc đẩy bất kỳ chiến lược chuyển đổi số. Bên cạnh đó, AI cung cấp thông tin chi tiết có ý nghĩa thúc đẩy các công ty thay đổi. Chuyển đổi số hoặc cải thiện […]

Digital Marketing Tin tức

GIỚI THIỆU VỀ NỀN TẢNG DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG VÀ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

Bạn có quan tâm đến nền tảng dữ liệu khách hàng không? Nhưng, chúng ta đang nói về cái gì? Ngày nay, chúng ta được tiếp cận đến những thuật ngữ về: Data, Insights, Action ở khắp mọi nơi. Dữ liệu thô ban đầu phải được chuyển đổi thành những sự thật ngầm hiểu (insight) […]

Digital Marketing Tin tức

CHUYỂN ĐỔI SỐ: ĐỊNH HÌNH LẠI DOANH NGHIỆP CỦA BẠN ĐỂ ĐƯƠNG ĐẦU VỚI KỶ NGUYÊN KỸ THUẬT SỐ

Những khó khăn liên quan đến chuyển đổi số: Chuyển đổi số có lẽ là thuật ngữ mơ hồ nhất trong thế giới kinh doanh. Có quá nhiều luồng thông tin cũng gây ra sự bối rối khi tiếp nhận. Sau những nỗ lực để giải thích, chúng tôi cho rằng đây là một thuật […]