Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Digital Marketing Tin tức

3 PHÁT HIỆN MỚI NHẤT VỀ HÀNH VI MUA HÀNG ONLINE TẠI KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

Vừa qua, Google và Reprise – Performance Marketing Agency toàn cầu của IPG Mediabrands đã nghiên cứu về sở thích mua hàng Online của người dân tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Theo cuộc nghiên cứu, các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua, cũng như những điều cản trở tới […]