Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Digital Marketing

15 QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU TRONG MARKETING – DATA-DRIVEN MARKETING (P2)

Chúng ta đã đề cập về 6 quan niệm sai lầm trong việc sử dụng dữ liệu khi thực hiện Marketing (PHẦN 1) tại bài viết trước. Dưới đây, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về 9 quan điểm sai lầm tiếp theo trong Data-driven Marketing. 7. Dữ liệu của một đơn vị cung […]

Digital Marketing Tin tức

15 QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU TRONG MARKETING – DATA-DRIVEN MARKETING (P1)

Thông tin là tất cả trong Marketing. Nếu bạn có đủ thông tin, bạn có thể phát triển các chiến lược hiệu quả hơn, tiếp cận nhiều khách hàng hơn và tăng lợi nhuận thu được. Bạn chỉ có thể xác định “thông tin” sau khi xử lý dữ liệu. Phân tích dữ liệu chính […]