Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Digital Marketing

Sự trưởng thành trong các hoạt động số của doanh nghiệp  (Digital maturity)

Như chúng tôi đã đề cập trong phần trước, điều quan trọng là phải thiết lập đường cơ sở KPI của riêng bạn để đánh giá thành công của bạn và giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Điều quan trọng không kém là xác định nơi mà nỗ lực của bạn so sánh về mặt công nghệ và khả năng kỹ thuật số — còn được gọi là sự trưởng thành về kỹ thuật số (Digital maturity)

Sự trưởng thành về kỹ thuật số — thước đo khả năng của một tổ chức trong việc tạo ra giá trị thông qua kỹ thuật số — là yếu tố dự báo thành công chính đối với các công ty khởi động chuyển đổi kỹ thuật số . Các doanh nghiệp có mức độ trưởng thành kỹ thuật số cao có lợi thế cạnh tranh cùng với nhiều chỉ số hiệu suất, bao gồm tăng trưởng doanh thu, thời gian đưa ra thị trường, hiệu quả chi phí, chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng. Các doanh nghiệp có mức độ trưởng thành kỹ thuật số thấp phải vật lộn để đạt được những lợi ích này. Với sự đóng góp liên tục của kỹ thuật số vào hiệu quả hoạt động của công ty, khoảng cách giữa các nhà lãnh đạo kỹ thuật số và những người tụt hậu có thể sẽ ngày càng tăng.

Mục tiêu của sự trưởng thành kỹ thuật số là cung cấp một điểm chuẩn — hoặc điểm khởi đầu — cho sự đổi mới. Vì vậy, hãy bắt đầu phần thú vị và xem bạn đang ở đâu trên thang điểm trưởng thành. Trọng tâm của đánh giá này là các kênh (kênh đơn đến đa kênh) và mức độ tương tác (được phân đoạn thành được kết nối). Hãy xem xét những điều này chi tiết hơn một chút.

digital maturity

Cấp độKênhTiếp cận (engagement)Mục tiêu
1Đơn (Single)

Gửi thông điệp qua 1 kênh (vd email)

Có phân khúc/ phân tệp

Một đến nhiều thông điệp được gửi đi sử dụng phân khúc đối tượng cơ bản

Gửi thông điệp nhanh chóng và chính xác
2Đa kênh (Multi)

Gửi thông điệp trong 2 kênh (Như sms vs email)

Vòng đời (Life cycle)

Một đến nhiều thông điệp được gửi đi mỗi kênh.

Có sự điều chỉnh thông điệp mỗi kênh
3Chéo đa kênh (Cross)

Gửi thông điệp trong nhiều kênh

Thời gian thực (Real time)

Thời gian thực, tin nhắn được cá nhân hoá.

Hành trình cá nhân hoá và tự động trên quy mô lớn
4Đa kênh xuyên suốt (Omni)

Gửi tin nhắn phù hợp trong kênh thích hợp dựa trên loại thông điệp và sở thích của khách hàng

Kết nối (Connected)

Thông điệp theo từng cá nhân theo thời gian thực trên từng kênh

Tạo ra các trải nghiệm duy nhất được tạo ra bởi các bộ phận khác nhau (Bán hàng, chăm sóc khách hàng, marketing, và CNTT)

 

Author

Admin

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.