Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Digital Marketing Martech - Marketing Công nghệ

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG: TẦM QUAN TRỌNG VÀ CÁCH ĐỐI ĐA HOÁ GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG

Không phải ai trong chúng ta đều biết đến ứng dụng mobile, ứng dụng di động là một trong những câu hỏi mà nhiều người thường hay thắc mắc. Các app mobile thường xuất hiện và các ứng dụng điện thoại có mặt trong cuộc sống của chúng ta ngày càng nhiều, nắm bắt được các xu hướng […]

Digital Marketing Martech - Marketing Công nghệ

4 XU HƯỚNG MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CHO SỰ KIỆN ẢO TIẾP THEO CỦA BẠN

Có phải bạn vẫn đang tập trung tranh luận về các sự kiện thực tế ảo? Nếu vậy, bạn chắc chắn đã bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng. Tại thời điểm này, các nhà tổ chức sự kiện và nhà tiếp thị đang dự tính kế hoạch của họ cho làn sóng tiếp theo […]

Digital Marketing Martech - Marketing Công nghệ

TIẾP THỊ TƯƠNG TÁC: KHÁM PHÁ CHIẾN LƯỢC CỦA TIẾP THỊ TƯƠNG TÁC

Theo truyền thống, các quảng cáo thường “chảy” theo một dòng. Một nhà tiếp thị sẽ thiết kế một quảng cáo, mua không gian quảng cáo, đăng quảng cáo lên và đợi kết quả bắt đầu hiển thị trong “máy tính tiền”. Cuộc giao tiếp một chiều này không tạo ra cuộc đối thoại về […]