Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Hành vi người tiêu dùng Tin tức

SỰ BIẾN MẤT CỦA NHỮNG RANH GIỚI TRONG VIỆC MUA SẮM: CÁ NHÂN HOÁ CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG ĐA KÊNH

Cá nhân hóa trên các kênh truyền thống và trực tuyến là một cơ hội marketing lớn trong thời gian tới. Bí quyết để có thể thành công là phải tìm ra cách chúng kết hợp hoạt động tốt nhất cùng nhau. Khi nói đến cá nhân hóa, cản trở tiếp theo khi thực hiện […]