Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Tư vấn chiến lược Marketing công nghệ

Tối ưu tăng trưởng đa kênh

Tăng trưởng đòi hỏi phải cung cấp trải nghiệm khách hàng cá nhân hoá và nhất quán trên tất cả các kênh. Từ việc tiếp cận khách hàng đa nền tảng, thu hẹp khoảng cách giữa website, ứng dụng và các kênh quảng cáo để mang lại trải nghiệm khách hàng phù hợp, giải pháp của chúng tôi hỗ trợ thúc đẩy tương tác, chuyển đổi và tăng giá trị vòng đời của khách hàng

video showcase
// Chúng tôi cung cấp

Những giải pháp công nghệ hàng đầu tối ưu tương tác khách hàng

Rango Tech là đối tác của những đơn vị cung cấp giải pháp tương tác khách hàng ứng dụng công nghệ được tin dùng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh doanh thông qua ứng dụng giải pháp và dịch vụ tư vấn chiến lược

+
Quốc gia
+
Khách hàng
+
Giải thưởng quốc tế
#Xu hướng công nghệ

Tăng trưởng và
bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số

Chúng tôi tư vấn và xây dựng giải pháp phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp

Trải nghiệm khách hàng 80%
Tỷ lệ chuyển đổi 65%
Marketing toàn trình 90%